Over ons

Binnen Medical Delta Living Lab VIT for Life werken Hogeschool RotterdamDe Haagse HogeschoolStichting WMO radar en Kinderfysiotherapie Regio Westland samen met patiënten en bedrijven. Het living lab werkt daarnaast op projectbasis samen met onderzoekers van academische kennisinstellingen.

Doelstelling

Door de toenemende vraag komt ons zorgstelsel steeds verder onder druk te staan. Voorkomen is beter dan genezen. Niet gek dus dat er meer aandacht komt voor preventie. Gezondheidsapps en innovaties die de gezondheid bevorderen, bereiken helaas niet iedereen. Medical Delta Living Lab VIT for Life richt zich op het gezond houden van mensen met een verhoogd risico op levensstijl-gerelateerde klachten.

Het Nederlandse zorgstelsel is erop ingericht dat iedereen zoveel als mogelijk gelijke zorg krijgt. De praktijk is weerbarstiger. Niet iedereen vindt de weg naar goede gezondheidszorg. Dat geldt ook voor preventieve innovaties die de gezondheid bevorderen. Ontoegankelijke of ingewikkelde technologie staan een brede toepassing in de weg. Het lukt huisartsen en fysiotherapeuten op dit moment bijvoorbeeld onvoldoende om vanuit de spreekkamer mensen met leefstijl-gerelateerde gezondheidsproblemen aan te zetten tot duurzame gedragsverandering. Zij vragen VIT for Life een alternatieve aanpak te ontwikkelen.

Medical Delta Living Lab VIT for Life richt zich op het ontwikkelen, evalueren en implementeren van duurzaam effectieve, gepersonaliseerde en contextafhankelijke sociale en technologische innovaties. Het lab zet in op het gebruiksvriendelijk maken van apps die gezonde voedingskeuzes en voldoende bewegen stimuleren, het inbedden daarvan in een breder interventie-aanbod, integratie in het dagelijks leven en scholing van gebruikers en zorgprofessionals. Eindgebruikers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en aanpassing van de apps.

Consortium

Medical Delta Living Labs

Op initiatief van Medical Delta zijn in 2020 vier nieuwe living labs van start gegaan waarin Zuid-Hollandse hogescholen met elkaar samenwerken. Deze Medical Delta Living Labs pakken gezondheidsvraagstukken op waarin technologie en innovatie oplossingen kunnen bieden. Bijzonder aan de opzet is dat lectoren van verschillende disciplines, hogescholen én zorginstellingen samen in het living lab praktijkvragen oppakken. Ook bedrijven, eindgebruikers en universiteiten participeren hierin. Onderwijs, toegepast onderzoek en innovatie komen er samen.

Wil je meer weten over deze labs?

Medical Delta Living Lab Better In Better Out richt zich specifiek op de fitheid van patiënten met kanker voorafgaand en tijdens een behandeltraject. Bezoek de website.

Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home richt zich op de ontwikkeling van e-health toepassingen die thuisrevalidatie bij ouderen bevorderen. Bezoek website.

Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology kijkt vooral naar non-farmacologische, complementaire en persoonsgerichte behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten bij de behandeling van klachten bij chronische aandoeningen, en het aantonen van de werking hiervan. Bezoek de website.

Living Lab Leaders

Dr. Maarten Schmitt

Lector Bewegen naar Gezondheid

Hogeschool Rotterdam


Dr. Sanne de Vries

Lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving

De Haagse Hogeschool


Dr. John Bolte

Lector Smart Sensor Systems

De Haagse Hogeschool


Wendy Scholtes

Kinderfysiotherapie Regio Westland


Ir. Veronique Vaarten

Innovatie en Ontwikkeling

WMO Radar

Lab developers

Marlies Wagener

m.n.wagener@hr.nl


Wendy Scholtes-Bos

w.scholtes-bos@hhs.nl

06-24913390

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.